top of page

Iekšējā ekoloģija

Screenshot 2020-04-06 at 16.29.40.png

Iekšējā ekoloģija -  mierīga atbilde mainīgajā pasaulē

 

Esam unikālā situācijā, kas prasa atšķirīgus risinājumus kā atbildi neziņai, nedrošībai, kontroles trūkumam, pārmaiņām un veselību apdraudošai situācijai 2020.gada pandēmijas laikā. Protams, uzmanības centrā ir jautājumi par biznesa tālāku attīstību.

Esot stresā cilvēka talanti kļūst par trūkumiem. Samazinās iespējas saskatīt vērtīgus risinājumus, kas šobrīd ir izšķiroši, jo mēs nevaram balstīties līdzīgā pieredzē. Tāpēc stress, iespējams, pat ir lielāks drauds nekā reālie notikumi visapkārt.

Kāpēc šobrīd nedarbojās ierastās tehnikas stresa mazināšanai?

Kāpēc centieni būt mierīgam rada vēl vairāk stresa?

Kā iegūt to resursu stāvokli, kas šobrīd ir nepieciešams gan pašiem, gan arī kolēģiem un tuviniekiem? 

 

Lai atbalstītu uzņēmējus, aicinām uz tiešsaistes darbnīcām par iekšējo ekoloģiju un stresa mazināšanu.

 

Ieguvumi:

  • Jaunas sapratnes un atziņas kā uzturēt iekšējo ekoloģiju neatkarīgi no izaicinājumiem

  • Viegli īstenojamas tehnikas ikdienas pielietošanai, kuras noderēs arī kolēģiem, mājiniekiem, u.c.

  • Piekļuvi savam resursu stāvoklim, no kura ir iespējami adekvāti risinājumi biznesa situācijām.

Esi veiksmīgs pat izaicinošā pasaulē!
bottom of page