top of page

Korporatīvā atbildība

Šodien mēs veicam ieguldījumu rītdienā, darbojoties sabiedrības labā.

 

Esam jaunās paaudzes līderu un talantu atklājēji, karjeras konsultanti, kas ieteiks kā atrast vislabāko pirmo darba vietu plašajā darba pasaulē, izvēloties to atbilstoši  interesēm un talantiem.

 

Darbojamies tā, lai darba devēji un jaunieši satiktos. Jaunieši tas ir vērtīgs, uz nākotni orientēts potenciāls. Mēs ticam, ka uzņēmumi būs ieguvēji pieņemot darbā cilvēkus, kuri uzsāk savu karjeru.

 

Nodrošināta darba vide jauniešiem, kurā tie tiecas un spēj īstenot savu potenciālu un talantu, ir nākotnes panākumu atslēga un tādā veidā mēs sniedzam savu ieguldījumu sabiedrībai.

bottom of page