top of page

Novērtējums

Īstais cilvēks savā vietā

Cilvēks vislabāk paveic to darbu, kas viņam padodas un ko viņš vēlas darīt. Tātad prasmes, iemaņas, zināšanas un motivācija noteiktam darbam ir noteicošie darba snieguma faktori. Cilvēka vērtības un personības iezīmes arī ir būtiskas, lai prognozētu cilvēka potenciālo ieguldījumu un ilgtermiņu darbā.

 

To izprast ir svarīgi divos gadījumos:

  • izvēlamies atbilstošāko amata kandidātu un

  • izvērtējam uzņēmuma esošos darbiniekus un plānojam viņu tālāko nodarbinātību

 

Mēs rūpīgi un meistarīgi novērtējam amata pretendentus un uzņēmuma darbiniekus ar mērķi nodrošināt klientiem informāciju, kas nepieciešama stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanai – jaunu darbinieku pieņemšanai darbā, esošo darbinieku paaugstināšanai, u.c. Izmantojam gan testus, gan interviju metodes lai iedziļinātos katrā kandidātā un darbiniekā.

bottom of page