top of page

Integrācija

Vairo panākumus integrējot jaunos darbiniekus un vadītājus uzņēmumā

Jauns darbinieks vai jauns vadītājs? Lieliski. Ar to Jūsu kā vadītāja rūpes par šo cilvēku tikai sākas, jo nekas nenotiek tāpat vien. Cilvēks jaunā amatā ir jāievada, jāapmāca, jāskaņo ar viņu darbības mērķi, termiņi, tad arī jāatbalsta un jāpārrauga. Daudz darba, vai ne?

Zināt kā notiek mācīšanās esot jaunā amatā? 

Sākumā jaunais darbinieks  pat nezin, ko viņš nezin par darbu un uzņēmumu. Svarīgi ir paskaidrot, parādīt un kontrolēt viņa darbības.

 

Otrais solis – darbinieks zina, ko viņš nezin. Jāpaskaidro darba izpildes process un jāpiedāvā palīdzība.

 

Trešais solis – darbinieks zina, ko viņš jau zina. Jāvienojas kā un kad tiks izpildīts uzdevums.

 

Noslēgumā -  strādā neapzināti izmantojot savu talantu. Jāpiedāvā sasniegt vairāk, ātrāk, kvalitatīvāk. Darbinieks jau var kļūt par mentoru.

 

Ja jaunais darbinieks netiek atbilstoši ievadīts darbā var paiet līdz pat diviem gadiem kamēr viņš sasniedz sagaidīto rezultātu. Ja vien darbinieks joprojām turpina strādāt.

 

Jums ir lieki divi gadi biznesā?

Piedāvājam efektīvas integrācijas programmas jaunajam darbiniekam un viņa vadītājam, kuras rezultātā:

 

  • Jaunais darbinieks sniegs pilnvērtīgi savu ieguldījumu ātrāk

  • Notiks jaunā darbinieka, vadītāja un komandas efektīva sastrādāšanās

  • Jūsu ieguldījums jaunā darbinieka atlasē tiks pasargāts, samazinot risku par darbinieka priekšlaicīgu aiziešanu no darba

bottom of page